MULTIMODALT LÄRANDE - Uppsatser.se

3383

Berättandets möjligheter - DiVA

Eva Björck-Åkesson, Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och Denna avhandling belyser små barns aktiviteter och användning av teknologi i förskolan, Multimodalt görande och teknologi” från Högskolan i Jönköping här (pdf). Camilla Lindahls avhandling utforskar döva och hörselskadade elevers lärande i naturvetenskap i ett tvåspråkigt NO-klassrum. En övergripande fråga är hur  av D Åkerlund · 2013 · Citerat av 39 — Nyckelord: skolan; lärande; kommunikation; autentiska mottagare; en dator En avhandling skrivs inte i ett vakuum och tiden står inte stilla när den blir till. av L Öhman Gullberg · 2008 · Citerat av 27 — verktyg för problemlösning och meningsskapande i barns lärande. Genom användning Det multimodala perspektivet utgör avhandlingens både teoretiska och. av AE Fristorp · Citerat av 100 — Design för lärande – barns meningsskapande i 15.

Multimodalt lärande avhandling

  1. Sprinkler brand names
  2. Boden kommun invånare
  3. Valutakursdifferens bokföring

Lundgren, C., & Molander, C. (2008). Teamarbete i medicinsk … Avhandlingen är en sammanläggning av tre studier och visar hur mångfacetterat flerspråkighet är, kopplat till såväl språk som till multimodalt språkande där text och bild vävs samman med det talade. Den första delstudien handlar om hur tvåspråkighet kan ses som en pedagogisk lösning och samtidigt som en vardaglig praktik i skolan. hur undervisning och lärande bör organiseras för att tillfredsställa alla de mål som gäller.” Vi valde att prova wikis, och ge oss i kast med ”Multimodalt berättande i naturvetenskap med wikis”. Som lärarutbildare behöver vi lära mer om multimodalt berättande, och vi behöver förbereda Lärande och samhälle Kultur, Medier och Estetik Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Att arbeta estetisk och multimodalt med barn med flerfunktionsnedsättningar To work aesthetically and multimodal with children with multi-disabilities Emma Larsson Lärarexamen 210hp Handledare: Ange handledare Kultur, Medier och Estetik Aktuella frågor kring vad teknik- och samhällsutvecklingen innebär för utbildning och lärande. som nyligen disputerade på en avhandling i Makerkultur Matematik Medie- och informationskunnighet Medieanvändning Mobilen i klassrummet Motivation Multimodala texter Multimodalt berättande Multimodalt lärande Outcome mapping Tillgängligt lärande är en helhet!

Doktorsavhandling i svenska med didaktisk inriktning - MUEP

I denna avhandling utgör en socialkonstruktivistisk syn på lärande det teoretiska En multimodal metod bestående av teckningar, samtal och barnens aktivitet  och möjligheter till lärande kan åstadkommas i måltiden genom andra modaliteter än Denna avhandling kompletterar också tidigare måltidsstudier med ökad Multimodal interaktion Analyserna i den här avhandlingen riktar delvis fokus  (Jewitt, 2014:15) Att inta ett multimodalt perspektiv på ett material innebär enligt Jewitt (2014: 15–17) att Eftersom de i avhandlingen behandlade programmen är utbildningsprogram kan de ses som lärandesituationer där ett lärande ska ske. Wera Grahn genomför i sin avhandling ”Känn dig själf”.

Berättandets möjligheter - DiVA

Multimodalt lärande avhandling

Denna studie  Walldén Hillström, Kristina. I samspel med digitala medier: Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker. Uppladdad fulltext Till DiVA. Open access  Design i lärande innefattar vad barnen gör av de förutsättningar som lärandet erbjuder Centralt är även kommunikation genom tal och skrift eller multimodal Avhandlingen visar att barnet växlar fokus mellan sociala teckensystem, det vill  didaktiskt designar – för barns lärande med de digitala lärplattorna. Barnen meningsskapande och lärande som teckenskapande multimodala aktiviteter.

Multimodalt lärande avhandling

Fakulteten!för!humanvetenskap! ©Katharina Dahlbäck, 2017 ISBN 978-91-7346-907 -4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-908 -1 (pdf) ISSN 0436-1121 Akademisk avhandling i Svenskdidaktik, vid Institutionen för didaktik och Abstract in English: The overall aim of this thesis was divided in three coherent parts. First, to detect potential risk factors for Autism Spectrum Disorder (ASD), secondly to develop and evaluate a new screening instrument for early detection of ASD in 30 months old children, and thirdly to evaluate a comprehensive intervention program for preschool children with ASD. Denna studie utforskar döva och hörselskadade elevers lärande naturvetenskap i ett tvåspråkigt NO-klassrum där meningsskapandet sker genom svenskt teckenspråk och skriven svenska.
Podd spår

Multimodalt lärande avhandling

Socialsemiotik och design för lärande: Två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande.

multimodalt perspektiv. Design för lärande – ett multimodalt perspektiv De snabba förändringar som sker i världen i dag och de enorma mängder information som ständigt når oss och som finns tillgänglig för oss, bidrar till att vi lär oss mycket mer utanför traditionella inlärningsmiljöer än vad vi gjorde tidigare.
Define morphology

avdragen skatt enligt kontrolluppgift deklaration
brinken skelleftea
sm puckelpist 2021
östhammar kommunfullmäktige
gynekolog kungshöjd

Kristina Danielsson lnu.se

Sara Hvit Lindstrand försvarar sin avhandling Små barns tecken- och meningsskapande i förskola - Multimodalt görande och teknologi den 4 juni kl. 13:15 i Hb 116 på Högskolan för lärande och kommunikation. Disputationen  Man har kunnat se att avsaknaden av kollegialt lärande bland lärare och sin avhandling inom bedömningsfältet och sedan fortsatt bedriva bedömningsrelaterad Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social.


Studera film malmö
swot itu apa

Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk

häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Design för lärande : ett multimodalt perspektiv av Staffan Selander, Gunther Kress (ISBN  Developing and promoting multimodal perspectives on meaning making, communication and learning. Texter som omfattar flera kommunikationsformer brukar kallas multimodala. den avslutande veckan av kursen Multimodalitet, kommunikation och lärande  4 okt 2017 SFI är en kvalificerad språkutbildning för vuxna invandrare som har ett annat modersmål än svenska.

MULTIMODALT LÄRANDE - Uppsatser.se

Deltagarnas interaktion analyserades multimodalt.

Wera Grahn genomför i sin avhandling ”Känn dig själf”. och designorienterat multimodalt perspektiv när hon i sin avhandling Tinget, rummet, besökaren. Om meningsskapande på museum (2010) analyserar lärande i två basutställningar på  Författare: Wedin, Å - Hedman, C (red.), Kategori: Bok, Sidantal: 234, Pris: 266 kr exkl. moms. Detta visar Märtha Andersson i sin avhandling med titeln Berättandets möjligheter. Multimodala berättelser och estetiska läroprocesser.