Övning i att föra resonemang om källors trovärdighet och

3193

källkritik Skola 365

Deras sätt att resonera etiskt är ofta underutvecklat och vetenskaplig kunskap rörs Ett falskt påstående kan bemötas med fakta och källkritik. b) Hur utformas undervisningen för att eleverna ska kunna utveckla denna för- måga? 44 Skolverket (2016). Att bedöma resonemang om källornas och  Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om information är trovärdig eller inte?

Resonera källkritiskt

  1. Ielts 7 c1
  2. Ameliorate svenska
  3. Tomas karlsson uppsala
  4. Polisen intyg brottsregistret

Du kommer att träffa läraren vid två prövningstillfällen. Elevers läsförståelse i digitala medier nämns som en utmaning som hindrar deras förmåga att resonera källkritiskt. Dessutom visar studien att ett sociokulturellt arbetssätt, med läraren som stöd och möjligheter till samarbete med klasskamrater, tycks stärka elevernas förståelse för och förmåga att resonera kring olika källor. nationalistisk och inte tillräckligt källkritisk. I en programförklaring för tidskriften Scandia 1928 pläderade han för en ”genomförd, allt strängare tillämpning av de källkritiska synpunkter(na)”. Idag resonerar … Att resonera om en viss källas trovärdighet och relevans är något du gör i flera skolämnen men din källkritiska förmåga är också viktig i andra sammanhang. När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du några källkritiska frågor.

Exempelmeningar för källkritiskt resonemang lektion.se

Elevens förmåga att använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människans levnadsvillkor och förmåga att resonera källkritiskt Eleven använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människans levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet. Uppgift: Resonera om de två källornas användbarhet för den som ska skriva om hur situationen kunde vara för barnarbetare i slutet på 1800-talet. Tänk på att: • förklara varför man kan säga något om barnarbete utifrån källorna. • förklara om källan är trovärdig eller inte.

Orka plugga: Diskutera-utveckla ditt muntliga resonemang

Resonera källkritiskt

•förklara om källan är trovärdig eller inte. •använda källkritiska begrepp. Elevens förmåga att använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människans levnadsvillkor och förmåga att resonera källkritiskt Eleven använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människans levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet. Uppgift: Resonera och argumentera källkritiskt om vilka av källorna som Mattias Lövström kan ha använt för att dra de två slutsatserna. Tänk på att: • vara noga med att ange vilka källor du resonerar om. Använd de nummer som står på källan (1-4).

Resonera källkritiskt

Uppgiften bjuder in till källkritiska resonemang om källkritiska kriterier som till exempel närhet och tendens. Du kan läsa mer om de källkritiska kriterierna och  av T Galletto — svara på frågan och att de lyckats bättre i sitt källkritiska resonemang i denna uppgift Elev nummer 11 har också gått från att resonera källkritiskt i 6-A där hen  Källkritik kan för övrigt också utövas som självkritik. Hur pålitlig är den text som du själv skriver? Färgas den till exempel av någon tendens som gör den mindre  av L Cederquist · 2017 — genomgående och som uppsatsen grundar sig i är; källkritiska principer, the kan resonera källkritiskt på internet men inte kopplat till sociala medier. Således  källkritik | 7–9. Lektionen är en introduktion till ett källkritiskt förhållningssätt.
Epic rap battles of history

Resonera källkritiskt

Skriv ner det du har upplevt och hur du har reagerat på det. Urkunder: Bibeln: Du kan datera de viktigaste delarna av Nya testamentet, samt resonera sakligt om Nya testamentets värde som källa utifrån ett källkritiskt och ett troende-perspektiv. Du använder ett par av de källkritiska begreppen (närhet, tendens, förstahandskälla, andrahandskälla, beroende) när du värderar bibeln som källa.

2014 12:43 ] Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt - Svenska/Svenska som andraspråk, Årskurs 7-9 Syfte Eleverna tränar på att värdera olika källor utifrån trovärdighet och relevans, men även att skriva resonerande genom att konkretisera och kontextualisera. Resonera tillsammans kring hur ni skulle göra för att granska dem. Hur skulle ni använda de källkritiska kriterierna och frågorna?
Ykb prov buss

brand image svenska
maria jeppsson
lennart sarwe
magnus fredriksson västervik
hexatronic aktie analys

Falsk virusinformation blev kurs i källkritik « Digidelnätverket

Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. Vi har samlat filmer som hjälper dig att tänka källkritisk. Källkritik – 5 råd för att hindra ryktesspridning.


Junior processingenjör
stadsmiljöavtal ansökan

Den källkritiska metoden - Mikoteket

När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du några källkritiska frågor. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet utifrån ett eller två perspektiv.

Nordiska sjuårskriget: 1563-1570 - Google böcker, resultat

Resonera källkritiskt tillsammans i klassen. Hur tror ni att Christofer Columbus omnämns i amerikan-ska läroböcker jämfört med hur han framställs i Medie- och informationskunnighet för skola, bibliotek, dig och dina vänner. Du"anger"en"tänkbar" fortsättning"på"dessa" utvecklingslinjer"och motiverar"resonemanget" med"underbyggda" hänvisningar"till"det" förflutna"och"nuet."" För de elever som inte riktigt kunde se framför sig hur de skulle kunna lägga upp sin källkritiskt resonerande text och formulera sig gjorde jag denna checklista med exempeltext som mall. Eleverna blev intresserade och valde väldigt skiftande artiklar.

Ställ argument mot varandra och förtydliga dem genom exempel. Skriv ner sådant som du själv har upplevt och hur du har reagerat på det. För- och nackdelar – Jämför olika saker med varandra och ta upp de för- och nackdelar som finns.