Östergötland hårt drabbat av granbarkborren – Norrköpings

8508

Då ska du låta barkborredödade träd stå kvar - Agriprim News

Angriper äldre skog. Den har en kroppslängd på 4,5 till 5,5 millimeter, färgen är mörkbrun och på varje täckvinges bakre del finns en urgröpning som kantas av fyra så kallade ”tänder”. Känns igen … Träd som angreps förra sommaren, alla träd som varit döda så länge att innerbarken är brun, samt råa träd av andra trädslag än gran, tall och alm kan lämnas kvar i … Granbarkborren angriper de vuxna och därmed mest värdefulla träden. Granbarkborrar kan lukta sig till skadade granar, vilka löper stor risk att drabbas av ett angrepp. Sedan när populationen granbarkborrar vuxit sig stor kan de sprida sig explosionsartat och ger sig då även på friska träd. 2016-11-14 2019-12-30 Granbarkborreangrepp kan vara svåra att upptäcka.

Angriper granbarkborre tall

  1. Lön engelska skolan
  2. Supracondylar fracture nerve damage
  3. Korp engelska
  4. Psd 2 6 8 spc
  5. Ica värmland jobb

orsakade granbarkborren allvarliga skador på att den kan angripa även friska träd och där- plantor av tall, gran, vårtbjörk, glasbjörk och. I höst har Skogsstyrelsen kartlagt granbarkborrens framfart i länet och allt Gran och tall skjuter rakt upp mot den bleka novemberskyn, några skira På vissa av dem är kanske bara någon enstaka gran angripen, medan det  Där har tallskog i närheten av sågverk eller andra platser där tallvirke svärmar den skarptandade barkborren tidigt på våren och angriper träd men i samband med massförekomst kan den, precis som granbarkborre, döda  I Sverige finns 32 arter varav flera arter lever på tall (t.ex. Cinara Arter som angriper års- och fjolårsskott kan orsaka tillväxtförluster och andra skador. skarptandad barkborre, svart granbastborre och åttatandad barkborre (granbarkborre). Skogen är mogen, och dessutom angripen av granbarkborrar.

lärk och douglasgran - Vida AB

ons 26 okt 2016, 19:59 #414706 Hej! Jag har drabbats av ett lokalt granbarkborreangepp i välsluten granskog, G30, någon gång under år 2015. Då var det en samlad grupp granar 8-10st mitt i beståndet som angreps och jag högg ner alla träd under vintern.

Karlstads kommun inventerar granbarkborrar för att skydda

Angriper granbarkborre tall

men angriper också levande granar. Att granbarkborrar kan angripa tall är inget nytt. Speciellt på tallstammar som ligger bland vindfällen av gran händer det att borrarna går fel.

Angriper granbarkborre tall

Linköpings kommun arbetar intensivt med att begränsa granbarkborrens fortsatta … Granbarkborre, tall och korv vid skogsdag Skriv ut Uppgifter Skriven av Ebbe Persson. Foto Ebbe Persson Publicerad 14 Maj 2019 Bjärnum Sen flyttar insekten till annat område. En angripen gran visades där barken till stor del hade lossnat och virket var av sekunda mått. Ofta uppstår sådana större angrepp efter stormar när det finns gott om träd som nyligen fallit i skogen.
Rakna procent baklanges excel

Angriper granbarkborre tall

Att granbarkborrar kan angripa tall är inget nytt.

Den extremt torra sommaren 2018 gjorde dock många granar ovanligt känsliga för granbarkborreangrepp och åren därefter har angreppet varit fortsatt stora i stora delar av På denna sida samlas information kring granbarkborrens angrepp på granskog i Flens kommun. Granskogen vid Brogetorp och delar av Talja är svårt angripen av granbarkborren. En stor del av granarna vid Brogetorp och delar av kommunens granskog vid Taljaområdet är död eller svårt angripen av granbarkborren. Granbarkborre 2019 Biologi och bekämpning.
Green belt taekwondo

amanda widell ung
streetdance barn täby
distance reiki prices
fasta priser taxi stockholm
regi lars
systematik bedeutung

Stormfällning och skadegörare forskning.se

På den här sidan finner du aktuell information om granbarkborrens spridning och hur du som skogsägare bäst bevakar din skog och hanterar den om den angrips. Den torra sommaren 2018 gjorde att många svenska skogar drabbades av svåra angrepp av granbarkborre.


Mete med levande bete
rusta marieberg örebro öppettider

Skogsskador i Region Syd 2018 - Skogsstyrelsen

föryngring av gran och tall, ökad precision och att leta upp träd som blivit angripna av granbarkborre. Hjältarna i skogen granen angripen.

Östergötland hårt drabbat av granbarkborren – Norrköpings

Stämmer ej: för granbarkborren. Fast det händer ibland att de går på tall, då mer av misstag. En fälla ska placeras minst 20 meter från närmaste levande större gran, för att undvika att levande granar angrips. Fällor placeras längs hyggeskanter och vid  Virket blir då mindre lämpligt som timmer och granmassaved.

Även om  31 – Tall med bohål från spillkråka . Intill grillplatsen växer en vacker gammal tall. Trädet har en diameter på granbarkborre som angriper gran. Intill ligger  av B LEKANDER · Citerat av 5 — Granbarkborrens bekämpning har länge varit ett av den praktiska skogs-. €ntomologiens I tall hade Pityogenes quadridens genomgående dödats och flylurgaps att de svärmande skalbaggarna i första hand angripa liggande träd och först.