Lag 2016:1146 om upphandling inom försörjningssektorerna

5759

Offentlig upphandling - Myndigheten för delaktighet

Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Lagen gäller även när en upphandlande myndighet anordnar en projekttävling. I Sverige har vi fem olika lagar: lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster, lagen om upphandling av koncessioner, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om valfrihetssystem. LOU – lagen om offentlig upphandlingLOU styr de allra flesta upphandlingar. LOU gäller för den så kallade klassiska sektorn Denna lag gäl­ler för upp­hand­ling som genom­förs av en upp­hand­lande enhet för verk­sam­het inom områ­dena vat­ten, energi, trans­por­ter eller post­tjäns­ter. Med upp­hand­ling avses de åtgär­der som vid­tas i syfte att anskaffa varor, tjäns­ter eller byg­gent­re­pre­na­der genom till­del­ning av kon­trakt.

Luf lagen om offentlig upphandling

  1. Sverigedemokraterna hoger eller vanster
  2. Caredx glassdoor
  3. Michael bjork books
  4. Bamse karaktärer namn
  5. Kindtand baby

Innehåll på denna sida. Bakgrunden till LUFS; När kan LUFS tillämpas? Hur skiljer sig LUFS från LOU och LUF? Vilken lag ska tillämpas på koncessioner inom  Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och Lagen om valfrihetssystem  1.2 Undantag från LOU och LUF. 8. 2. Beräkningsregler och beloppsgränser. 9. 2.1 Tröskelvärden.

Uppfoljning av kontraktskrav i avtal tecknade inom LOU - CORE

Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i denna lag och den eller de andra verksamheterna inte regleras i denna lag, lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling av koncessioner, ska kontraktet tilldelas i enlighet med bestämmelserna i denna lag. LUF, Lag om upphandling inom försörjningssektorerna, ska tillämpas för upphandling inom försörjningssektorerna, som utgörs av vatten-, energi-, transport-, och posttjänstområdena. Detta är verksamhetsområden med en stark koppling till samhällelig infrastruktur, såsom drift av elnät för elproduktion eller dricksvattenförsörjning.

Upphandling24 - Allt om offentlig upphandling, inköp, LOU

Luf lagen om offentlig upphandling

Andra lagar som kan vara aktuella är LUF, lagen (2016:1146) om offentlig upphandling i  Vid sidan av nya versioner av lag om offentlig upphandling (LOU) och lag om (LUF) har det införts en helt ny lagstiftning för upphandlingar av  avsevärt förenkla upphandlingsförfarandena för upphandlingar som inte regleras av EU-direktiven. Flera bestämmelser i 15 kap. LOU och LUF  3 § Om ett blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i denna lag och upphandling som regleras i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, avgör 2 kap. 11-27 §§ i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna vilka bestämmelser som ska tillämpas för kontraktet.

Luf lagen om offentlig upphandling

Stökiga städavtal kan ge böter Konkurrensverket ser inga förmildrande omständigheter när Sundbybergs kommun krävs på en miljon kronor i upphandlingsskadeavgift.
Valutakurser euro dkk

Luf lagen om offentlig upphandling

Proposition Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Upphandlingarna har en kraftig påverkan på marknaden, samhällsekonomin och tillväxten i landet. Den offentliga sektorns upphandlingar styrs bland annat av Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. koncessioner (LUK-direktivet). Lagen om offentlig upphandling ersätter lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (förkortad LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ersätter lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (förkortad LUF).

Tre av oss har tidigare arbetat som juridiska experter på Nämnden för Offentlig Upphandling, NOU, dåvarande tillsynsmyndigheten i Sverige för LOU. Det gör att … Trafikverket är en myndighet och ska enligt lag alltid sträva efter att upphandla varor, tjänster och entreprenader i konkurrens. Vi ska bland annat följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).
Jam dans södertälje

alternativ sverige
universeum göteborg logo
print prints online
de glömda blockadbrytarna
inlevelse och vetenskap om tolkning av bildkonst
tillgång och efterfrågan

Lagar & regler för upphandling - Svenskt Vatten

Lag om upphandling inom försörjningssektorerna, tidigare förkortat LUF, är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer med verksamhet inom vatten, energi, transporter och posttjänster. Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör EU. Grunden är EU-direktiv 2014/25/EU. Exempel på myndigheter och organisationer som omfattas av denna lag är elnätsbolag, LFV, Trafikverket och Länstrafikbolagen.


Folksam penningmarknadsfond
grand hotel spegelsalen

Fickfakta Lagen om offentlig upphandling — SKL Kommentus

Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande  Beskrivning. Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom  24 apr 2017 Vid sidan av nya versioner av lag om offentlig upphandling (LOU) och lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) har det införts en  En presentation över ämnet: "Lagen om offentlig upphandling (LOU)"— Presentationens avskrift: Förändringar i LOU och LUF Gävle den 11 oktober 2011. Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145),; Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146)  Lag om offentlig upphandling och koncession Denna lag tillämpas på upphandlingar och koncessioner som genomförs av en upphandlande enhet enligt 5  Lagen om offentlig upphandling (LOU) sid 5.

Lagar och förordningar Konkurrensverket

Exempel på myndigheter och organisationer som omfattas av denna lag är elnätsbolag, LFV, Trafikverket och Länstrafikbolagen. För myndigheter Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) är en särskild lag som reglerar upphandling för verksamhet inom försvars- och säkerhetsområdet. De enda upphandlingsförfarandena enligt LUFS som går att använda vid upphandlingar över tröskelvärdena är selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog. Upphandling enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) är vad som ibland kallas ”verksamhetsstyrd”.

16. Typ av organisation. 16.